NAŠA TRGOVINA

Asortiman

- Sredstva za zaštitu bilja - Sjemenska roba - Kukuruz, krumpir

- Sadni materijal - Mineralna i organska gnojiva

- Enološka sredstva - Stočna hrana i premiksi - Zemlja

- Alati - Inox oprema i ostalu prateću opremu.

Naše radno vrijeme:

Radni dan od 8,00 do 16,00 h
Subotom  od 8,00 do 12,00 h

DANI POLJA 2020.