Ewelina – rana sorta

Ewelina ima niske do srednje zahtjeve u pogledu zemljišta i vlažnosti. Zbog veoma dobre tolerancije na sušu, visoki prinosi sa dobrom kvalitetom gomolja će biti postignuti i u teškim uvjetima okruženja. Ewelina daje gomolje srednjih do većih dimenzija. Stopa tuberizacije je srednja, preporučena gustoća sađenja treba biti približno 46,000 biljaka/ha (tuberizacija – razvoj gomolja u…